Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שאלות?

שאלות ותשובות

שאלות שלקוחותינו שואלים בדר״כ על הוצאת דרכון רומני

מה צריך בשביל לחדש דרכון רומני?

לצורך חידוש הדרכון הרומני אתם צריכים את מסמכי המקור הבאים: תעודת לידה רומנית, תעודת נישואין רומנית, דרכון רומני פג תוקף ודרכון ישראלי בתוקף. בנוסף, תצטרכו לשלם אגרה בסך 260 ש”ח מזומן.

לא. בקונסוליה יצלמו אתכם.

הקטין ושני ההורים צריכים להתייצב.

לצורך הוצאת תעודת לידה רומנית לקטין, נדרשים להתייצב רק קטינים מעל גיל 14 וההורה בעל האזרחות הרומנית. ילדים מתחת לגיל 14 לא צריכים להתייצב. מספיק שההורה בעל האזרחות יתייצב.

לא. מספיק שבן הזוג המחזיק באזרחות הרומנית יתייצב.

לא. אין צורך בקביעת תור. ניתן להגיע לאסוף מסמכים ללא תור בימים שני עד שישי בין השעות 14-15.

בהחלט כן! בנוסף, יש לשים לב כי מגבלת הדורות חלה רק במקרה שכיום אין אזרחות למי שנולד ברומניה. במקרה שהנולד ברומניה לא איבד את אזרחותו, אין כל מגבלת דורות.

כל מסמך שהופק על ידי רשות מרשויות המדינה, כגון תעודת לידה, תמצית רישום, תעודת פטירה, תעודת מידע פלילי, תעודה המעידה על אזרחות ישראלית, תעודת נישואין, תעודת גירושין וכיוצ”ב חייב לקבל אישור של משרד החוץ על מנת שיהיה לו תוקף במדינה אחרת, במקרה שלנו ברומניה. לאישור הזה קוראים “אפוסטיל”. האפוסטיל  מהווה אישור לכך כי התעודה מקורית ונחתמה על ידי מורשה חתימה של אותה רשות.

ככלל, בני זוג אינם זכאים לקבלת אזרחות ודרכון רומני. בן הזוג יהיה רשום בתעודת הנישואין הרומנית ומתוקף כך יוכל לגור יחד עם בת הזוג בכל מדינה באיחוד ולעבוד שם ואולם לא היהי זכאי לקבלת דרכון רומני.

כן, תנאי לקבלת דרכון רומני הוא הוצאת תעודת לידה רומנית. החובה הינה גם למי שלא נולד ברומניה.

ניתן להוציא את תעודת הנישואין הרומנית בקונסוליה הרומנית בקפריסין או ישירות בבוקרשט.

בקונסוליה הרומנית במולדובה או בבוקרשט.

לא בהכרח. תעודת הלידה מעידה רק על כך כי נולד ברומניה ולא על האזרחות. יש לבצע בדיקת אזרחות.

ניתן לדעת בוודאות רק לאחר הגשת בקשה לבדיקת סטטוס האזרחות.

משך ההליך תלוי בנסיבות, שעיקרן האם נשמרה האזרחות של מי שנולד ברומניה.

לא.

רח’ שוהם 2, קומה 8, רמת גן

רח’ הבנקים 3, חיפה

45 יום.

לא. קבלת האזרחות והדרכון אינה אוטומטית. יש לבדוק את זכאותך ולהתחיל את ההליך מהתחלה.

נכון, עליך להוציא קודם תעודת נישואין רומנית. לצורך כך יש לתרגם נוטריונית את תעודת הנישואין הרומנית וכן את תעודת הלידה של בעלך וכן לחתום על הצהרה לגבי משטר הממון והשמות לאחר הנישואין.

תוקף דרכון רומני למבוגר 10 שנים. לילד מעל גיל 12 ל- 5 שנים ומתחת לגיל 12 ל- 3 שנים.

ככל שסבתא שלך נולדה כאשר השטח היה שייך לרומניה (בין השנים 1918-1940) הינך זכאי לקבלת אזרחות רומנית.

כן, הינך נדרש לרשום גם את הנישואין וגם את הגירושין. הרישום יבוצע על גבי תעודת הלידה (מאחורי הדף).

ניתן לפנות לעיריה שבה אמא נולדה ולהוציא משם. לחילופין, ניתן לפנות דרך הקונסוליה הרומנית בארץ, רק שזמן הטיפול יהיה ארוך יותר.

במידה והאזרחות של אבא נשמרה, אין הגבלת דורות וגם הנינים זכאים. במידה והאזרחות נשללה מכל סיבה, הזכאות הינה עד לנכדים וילדיהם הקטינים.

לאדם שנפטר אי אפשר להוציא תעודת לידה. אפשר להוציא תמצית של תעודת הלידה דרך נוטריון ברומניה שפונה לעיריה שבה נולד. אם חלפו יותר מ- 100 שנה אפשר לפנות לארכיב.

תודה רבה.

פנייתך התקבלה במערכת.

דרכון רומני
הצטרפו לרשימת התפוצה

קבלו את המדריך להוצאת הדרכון הרומני.